dental hygienist and patient in full PPE gear having a conversation

 

 

 

 

 

Effektiv forebygging for pasienter med økt kariesrisiko*

 

 

Nå kan du anbefale^ Duraphat® 5 mg/g fluortannpasta til pasientene dine uten behov for resept

  • Oral helse er en viktig del av den helhetlig oppllevelsen av helsen,og forebygging av karies er viktig for å opprettholde livskvalitet.
  • Helsepersonell har nå en mulighet til å identifisere pasienter medøkt kariesrisiko, og spille en viktig rolle ved å anbefale forebyggendebehandling til disse pasientene 

* Pasienter ≥ 16 år med forhøyet kariesrisiko.

 

En rekke pasientfaktorer og kliniske faktorer kan føre til økt kariesrisiko.

En rekke faktorer kan medføre økt risiko, herunder munnhelse, generell helsetilstand og andre medvirkende faktorer1

Referanser:

1. Determinants of increased caries risk, davies RM. Dent Update 2008; 35: 320-323

 

Høyere fluorkonsentrasjon i tannpasta gir større kariesreduksjon1

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er klinisk bevist å forebygge kaviteter ved å arrestere og reversere primære rot- og tidlige fissurkaries lesjoner2-5

*vs. en fluortannpasta med 1100 ppm fluor.
** vs. en vanlig fluortannpasta med 1450 ppm fluor.

Referanser:

1. Tilpasset fra Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369-374. 2. Baysan A et al. Caries Res 2001;35:41-46. 3. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8. 4. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75.  5. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216.

 

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta pasientinformasjonsbrosjyrer
til stotte for din anbefaling

Bestill gratis Duraphat 5 mg/g fluortannpasta pasientinformasjonsbrosjyrer

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er nå også tilgjengelig i 3-pakning

Klinisk evidens støtter kontinuerlig bruk av Duraphat 5 mg/g fluortannpasta for å optimalisere forebygging av karies.1-4

Regn ut fra pasientens neste innkallelse for å anbefale nok tuber frem til da. En tube varer ca. 1 måned.#

Med denne 3-pakningen kan du sikre dine pasienters behandling i 3 måneder med én praktisk pakning.

Dette kan bli billigere for pasientene dine.

 

Anbefal Duraphat® til pasientene dine, kjøpes på apotek

#Brukes som angitt i preparatomtalen.

Referanser:

1. Baysan et al. Caries Res 2001; 35:41-46. 2. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75. 3. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216. 4. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8.

 

Forskrivningsinformasjon:

CF Duraphat «Colgate Palmolive A/S»
Kariesprofylaktikum      ATC-nr.: A01A A01 
TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat (E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). Pakninger og priser: reseptpliktig: 51 g kr. 103,20. 3 x 51 g kr. 237,20; reseptfri: pris ikke fastsatt. Basert på SPC godkjent 23.08.2016. (Se www.legemiddelsok.no.)