dental hygienist and patient in full PPE gear having a conversation

 

 

 

 

 

 

Apotek kan nå anbefale Duraphat® 5 mg/g fluortannpasta til kundense sine uten behov resept

  • Munnhelse utgjør en viktig del av totalhelsen vår, og de å forebygge karies er viktig for å opprettholde god livskvalitet.

  • Apotek has nå muligheten til å identifisere kunder med forhøyet kariesrisiko, og spile en viktig rolle ved at de anbefaler forebyggende behandling til disse kundene.

 

En rekke pasientfaktorer og kliniske faktorer kan føre til økt kariesrisiko.

En rekke faktorer kan medføre økt risiko, herunder munnhelse, generell helsetilstand og andre medvirkende faktorer1

Referanser:

1. Determinants of increased caries risk, davies RM. Dent Update 2008; 35: 320-323

 

Mange legemidler kan gi munntørrhet som bivirkning

Munntørrhet medfører økt kariesrisiko for kundene dine. Sannsynligheten for munntørrhet øker hvis kundene bruker flere enn en type legemiddel samtidig.

Referanser:

1. Dawes C. How much saliva is enough for avoidance of xerostomia? Caries res. 2004; 38: 236-240 

 

Høyere fluorkonsentrasjon i tannpasta gir større kariesreduksjon1

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er et legemiddel som er klinisk dokumentert å være mer effektiv i å forebygge karies enn en vanling tannpastas.2-5

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta forebygger, stopper og reverserer tidlig karies.2-5

indikasjon: Til forebygging av karies hos voksne og ungdom fra 16 år og oppover, særlig blan pasienter som er utsatt for typer karies (Koronal og/eller rotkaries)*
  • brukes 3 x daglig i stedet for vanling tannpasta

*indikasjon i henhold til preparatomtale https://www.legemiddelsok.no.

Referanser:

1. Adapted from Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369-374. 2. Baysan el al. caries res 2001; 35:41-46. 3. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75. 4. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216. 5. Ekstrand et al. caries Res 2013;47:391-8.;

 

Ofte stilte spørsmål

Zoom tool

Hvor mye Duraphat 5 mg/gfluortannpasta skal brukes påtannbørsten?

Pasientene bør bruke en 2 cm lang strimmelDuraphat 5 mg/g tannpasta, 3 ganger daglig.*

Zoom tool

Hvor lenge varer en tubeDuraphat 5 mg/g?

Ca. en måned når man følgeranvisningene i pakningsvedleggetog bruker en 2 cm lang strimmelDuraphat 5 mg/g fluortannpasta, 3ganger daglig.

Zoom tool

Hvilke størrelser er tilgjengelige på apotek?

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta ertilgjengelig i en enkeltpakning på 51 geller i en praktisk, kostnadsbesparende3-pakning.

Zoom tool

Hvordan kan jeg identifisereapotekkunder medkariesrisiko?

NoMa sjekklisten for Duraphat 5mg/g angir følgende høyrisikogrupper:kunder som har hatt karies de siste 3årene, har blottede rotoverflater, harproblemer med munnhygienen ellerplages av munntørrhet.

Zoom tool

Hva skal jeg særligt informerekunden om?

Duraphat 5 mg/g fluortannpasta er godttolerert av alle pasientgrupper, og det erfå rapporter om bivirkninger. Tannpastaenhar høyt fluorinnhold, og kunder bør få råd om å unngå for høyt inntak med følgende forholdsregler: Spytt ut tannpastaen for å unngå å svelge den etter tannpussing og unngå andre fluorkilder når denne tannpastaen brukes.

Zoom tool

Er Duraphat 5 mg/gfluortannpasta verdtilleggskostnaden forkundene mine?

Ja. Duraphat 5 mg/g er klinisk bevistå være å effektiv i å forebygge kariessom en vanlig tannpasta. Denneforebyggende behandlingen kanforebygge behovet for, og kostnadenved, invasiv dental behandling.

* Usage as according to the summary of product characteristics.

 

Be om pasientinformasjonsbrosjyrer til apoteket

 

Kontakt Colgate® på cpno@colpal.com for å få tilsendt gratis pasientinformasjonsbrosjyrer til apoteket. Alternativt kan apotekgrossisten kontaktes for informasjon

Forskrivningsinformasjon

 

Forskrivningsinformasjon:
 
CF Duraphat «Colgate Palmolive A/S»
Kariesprofylaktikum ATC-nr.: A01A A01
TANNPASTA 5 mg/g: 1ginneh.: Fluor5mg(somnatriumfluorid) tilsv. 5000ppmfluor, natriumbenzoat(E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). Pakninger og priser: reseptpliktig: 51 g kr. 103,20. 3 x 51 g kr. 237,20; reseptfri: pris ikke fastsatt. Basert på SPC godkjent 23.08.2016. (Se www.legemiddelsok.no.)