PDF: Ikke la pasienter med dentin hypersensitivitet ta til takke med mindre