dental hygienist and patient in full PPE gear having a conversation

 

 

 

 

 

Effektiv forebygging for pasienter med økt kariesrisiko*

 

 

Nå kan du anbefale^ Duraphat® 5 mg/g fluortannpasta
til pasientene dine uten behov for resept

Oral helse er en viktig del av den helhetlig oppllevelsen av helsen, og forebygging av karies er viktig for å opprettholde livskvalitet.

Helsepersonell har nå en mulighet til å identifisere pasienter medøkt kariesrisiko, og spille en viktig rolle ved å anbefale forebyggende behandling til disse pasientene 

5 mg/g Sodium Fluorid

* Pasienter ≥ 16 år med forhøyet kariesrisiko.
^Tannpleier, lege, farmasøyt eller sykepleier.

 

En rekke kliniske faktorer kan føre til
økt kariesrisiko

En rekke faktorer kan føre til økt kariesrisiko, med opphav oralt,
i den generelle helsen eller eksterne faktorer11

Referanser:

1. Determinants of increased caries risk, davies RM. Dent Update 2008; 35: 320-323

 


Hvem har økt kariesrisiko?

 

Karies er skade på en tann, forårsaket av dental plakk som omdanner sukker i kostholdet til syre. Dette rammer mennesker i alle aldereog kan føre til ubehag, smerter og tanntap.

Pasienter som har opplevd karies i løpet av de 3 siste årene har en økt kariesrisiko. Det er også en rekke andre faktorer som kan gi økt kariesrisiko: 

 • Tørr munnrhet

  Munntørrhet

  Inntak av en rekke ulike medisiner eller behandling med cellegift kan føre til munntørrhet. Rusmidler, sykdommer og aldring kan også forårsake tørr munn, som igjen kan øke risikoen for karies.  

 • Cellegift og strålebehandling

  Munntørrhet

  Cellegift og strålebehandling fører ofte til en reduksjon av spyttproduksjonen, som dermed fører til munntørrhet og økt risiko for karies.

 • Polyfarmasi

  Munntørrhet

  Mer enn 1500 medikamenter har munntørrhet oppført som en bivirkning. 40% av pasienter som inntar konkrete typer medisinering opplever munntørrhet1, som fører til karies. Disse konkrete medisineringene innbefatter  antimuskarinika, antipsykotika, antidepressiva, antibiotika, antihistaminer, antidiarrheal / gastrisk medisiner, bronkodilatatorer, diuretika og smertestillende. 

  Polyfarmasi (en blanding av flere typer medisiner) øker kariesrisikoen betydelig og er den mest signifikante åraken til munntørrhet, 2 og øker risikoen for karies. 

 • Sjögrens syndrom

  Stråle- og cellegift

  Sjögrens er en autoimun tilstand som kan påvirke de deler av kroppen som produserer veske, slik som i slimhinnene, inkudert saliva i munnhulen. Pasienter med Sjögrens kan også ha andre autoimune tilstander, slik som revmatisme, leddgikt eller lupus. Disse tilstandene er kjent som sekundere til Sjögrens, men som også kan lede til munntørrhet og økt risiko for karies. 

 • Diabetes

  Diabetes

  Pasienter med diabetes og med svak glykemisk kontroll har ofte høyt blodsukker som også øker risikoen for karies. 

 • Sukkerholdig diett

  Tannregulering

  Hyppig sukkerinntak ved småspising, prossesert mat og sukkerholdrige drikker, kan øke risikoen for karies. 

 • Redusert finmotorikk

  Høyt inntak av sukker

  Redusert finmotorikk kan påvirke effekten av den daglige orale hygienen og dermed øke kariesrisikoen. 

  Funksjonshemninger og tilstander som Alzheimers og demens kan også medføre utfordriner med den daglige og regelmessige tannbørstingen.  

 • Alderdom

  Alder

  Standarden på munnhelsen har forbedret seg hos eldre, med tanke på at vi nå i større grad beholder egne tenner livet ut. Dette er gode nyheter, men tenner som har vært gjennom behandling har ofte behov for jevnlig oppfølging og vedlikehold. Å opprettholde god oral helse kan også by på større utfordringer etter hvert som vi blir eldre, som igjen kan medføre en økt kariesrisiko. For de med pastielle proteser vil det også være en risiko for økt ansamling av plakk på de naturlige tennene, som vil øke risikoen for karies. 

 

Høyere fluorkonsentrasjon i tannpasta gir større kariesreduksjon1

Duraphat 5 mg/g Fluorid tannpasta er et legemiddel som har en klinisk dokumentert bedre effekt enn en ordinær tannkrem for
å forebygge karies2-5

 

Duraphat 5 mg/g Fluorid tannpastaforebygger, stanser og reverserer tidlig karieslesjoner.2-5

 

Indikasjon: For å forebygge karies hos voksne og barn over 16 år, nærmere bestemt
de pasienter med økt risiko for karies (fissur og/eller rotkaries)^


For bruk 3x daglig istede for den ordinære tannkremen

 

* vs. en fluortannpasta med 1100 ppm fluor.
** vs. en vanlig fluortannpasta med 1450 ppm fluor.
^ Indication according to the summary of product characteristics www.mhra.gov.uk/spc-pil.

Referanser:

1. Tilpasset fra Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369-374. 2. Baysan A et al. Caries Res 2001;35:41-46. 3. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8. 4. Ekstrand et al. Gerod 2008; 25:67-75.5. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216.

 

Etterspør pasientbrosjyrer

Informasjonsbrosjyrer til pasienter er tilgjengelig ved å kontakte
Colgate® på
cpno@colpal.com

 

Anbefal Duraphat® til pasientene dine,
kjøpes på apotek

 

5 mg/g Sodium Fluorid


Forskrivningsinformasjon:

Forskrivningsinformasjon:


CF Duraphat «Colgate Palmolive A/S»
Kariesprofylaktikum ATC-nr.: A01A A01
TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat (E 211), sakkarinnatrium, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). Dosering: Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Tannspesialist bør konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner. Graviditet/Amming: Data mangler fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye doser. Skal ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. Bivirkninger: Sjeldne (>1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent: Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen. Overdosering/Forgiftning: Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluor/kg kroppsvekt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). Pakninger og priser: reseptpliktig: 51 g kr. 103,20. 3 x 51 g kr. 237,20; reseptfri: pris ikke fastsatt. Basert på SPC godkjent 23.08.2016. (Se www.legemiddelsok.no.)