PDF: duraphat 5 mg / g tandkräm Information

 

Dental caries and plaque image of teeth

Förskrivs och rekommenderas till patienter med förhöjd kariesrisk
 

Download Printable Version